Anong konseptong pangwika ang nakapaloob sa pahayag sa isang karatulang “Mas mabuti pang mahulog sa kanal kaysa sa taong hindi ka naman mahal?”

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Anong konseptong pangwika ang nakapaloob sa pahayag sa isang karatulang “Mas mabuti pang mahulog sa kanal kaysa sa taong hindi ka naman mahal?”

Sagot verified answer sagot

Anong konseptong pangwika ang nakapaloob sa pahayag sa isang karatulang Mas mabuti pang mahulog sa kanal kaysa sa taong hindi ka naman mahalAng konspetong pangwika na nakapaloob sa pahayag sa isang karatulang “Mas mabuti pang mahulog sa kanal kaysa sa taong hindi ka naman mahal” ay alinsunod sa sinabi ni Archibal A. Hill.

Ayon sa kaniya, ang wika ay pangunahing anyo ng simbolikong gawaing pantao. Ibig sabihin, ang wika raw ay ang isang simbolo batay sa mga ikinikilos ng isang tao o mga aktibidad na bahagi ng kaniyang pang-araw-araw na buhay.

Ang pahayag na mababasa sa itaas ay tungkol sa pagmamahal na isang gawaing pantao. Malinaw rin ang ginagmit na simbolo sa pamamagitan ng wika upang maipaliwanag ang kaniyang saloobin tungkol sa gawaing iyon.