Anong mga konsepto ang iyong nabuo?

Katanungan

anong mga konsepto ang iyong nabuo?

Sagot verified answer sagot

Ang mga konsepto ang iyong nabuo ay malnutrisyon, globalisasyon, at climate change. Ang mga konseptong ito ay nabibilang sa mga kontemporaryong isyu na kinahaharap ng iba’t ibang bansa sa kasalukuyang panahon kabilang na ang Pilipinas.

Ang kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa mga pangyayari,opinyon, iddeya, paksa, o ganap sa kasalukuyang panahon na maaaring makaapekto sa mga indibidwal.

Ito ay maaaring tumukoy sa iba’t ibang aspeto gaya na lamang ng kalusugan na kung saan ang napapanahong isyu na kinahaharap ng bansa ngayon ay ang paglaganap ng Covid-19, kapaligiran na ang pinakamalaking suliranin sa bansa ay patungkol sa polusyon, global warming, at bagyo, lipunan na kinabibilangan ng mga isyung tungkol sa terorismo at halalan, at kalakalan na kinabibilangan ng stock market at online shopping.