Anong pamamaraan ang ginamit ng mga kilusang Propaganda sa paghingi ng pagbabago?

Katanungan

Anong pamamaraan ang ginamit ng mga kilusang Propaganda sa paghingi ng pagbabago?

Sagot verified answer sagot

Anong pamamaraan ang ginamit ng mga kilusang Propaganda sa paghingi ng pagbabagoIsa sa mga naging mabisang paraan ng Kilusang Propaganda sa pagkakamit at pagsigaw ng pagbabago ay ang pagsulat.

Sa ilalim ng Kilusan, nagtatag ang mga bayaning Pilipinong nasa likod ng samahan ng isang pahayagang tinawag nila bilang La Solidaridad.

Ito ay ang mga pahayagan kung saan inilalabas ng mga ilustrado ang mga katiwalian sa kolonya ng Pilipinas. Inilimbag ito noong 1895 ngunit nananatilihing palihim ang pagbibigay nito sa mga mamamayan at tanging palihim lamang itong binabasa ng mga mamamayan.

Gayunman, hindi rin nagtagal ang pagkakaroon ng pahayagan dahil sa kakulangan ng pondo at hindi na nag-ambag ng pera ang mga kasapi ng kanilang samahan. Nalaman naman ito ng mga prayle at nagmatigas pa rin ang mga ito at hindi sila pinakinggan.