Anong uri ng transportasyon ang kalesa?

Katanungan

anong uri ng transportasyon ang kalesa?

Sagot verified answer sagot

Ang kalesa ay isang uri ng transportasyong panlupa. Ang transportasyon ay isang mahalagang aspeto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat tao sapagkat ito ang nagsisilbing daan upang marating ng isang indibidwal ang lugar na nais niyang patunguhan.

Mayroong iba’t ibang klase ng transportasyon na umiiral sa mundo, ito ay ang mga transportasyong panlupa na kinabibilangan ng kalesa, jeep, kotse, bus, bisekleta; ang transportasyong pantubig na kinabibilangan naman ng barko, bangka, at yate.

Ang panghuli ay ang transportasyong panghimpapawid na kinabibilangan ng helikapter, eroplano, at jet. Samakatwid, ang tao ay may iba’t ibang pagpipilian base sa kinalalagyan at layo ng lugar na nais puntahan.