Aspektong panlipunan

Katanungan Sagot

1

Katanungan

Ano ang aspektong panlipunan?

Sagot verified answer sagot

Aspektong panlipunanAng aspektong panlipunan ay isang aspektong bumubuo sa tao at tumutukoy sa pakikitungo niya sa kaniyang kapuwa at sa iba pang bahagi ng lipunan.

Dito ay makikita kung paano makitungo at makihalubilo ang isang tao sa kaniyang mga kasamang mamamayan sa lipunan, kung paano niya igalang ang mga batas at regulasyong ipinatutupad sa isang lugar, sa pagbuo ng sariling prinsipyo na tinitignan din ang mararamdaman ng ibang tao, at pagpapayaman sa kaniyang moralidad.

Ilan sa mga tiyak na halimbawa ng pagpapakita ng aspektong panlipunan ay ang pagtulong sa mga nangangailangan, pagtatanggol sa sariling karapatan at karapatan ng iba, pagkakaroon ng trabaho, at paggalang sa mga nakatatanda.