Ayon kay Machiavelli ano-ano ang katangian ng mahusay na pinuno?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ayon kay Machiavelli ano-ano ang katangian ng mahusay na pinuno?

Sagot verified answer sagot

Ayon kay Machiavelli ano-ano ang katangian ng mahusay na pinunoAyon kay Niccolo Machiavelli, ang isang pinuno ay dapat gumagamit ng katusuhan, kalupitan, at panlilinlang upang matamo ang kapangayrihan.

Si Machiavelli rin ang sumulat ng The Prince. Siya rin ay sektretarya ng Florentine Council of Ten, may mga naisagawang iba’t ibang misyong diplomatiko, at naging sikat dahil sa kaniyang akdang The Prince kung saan tinalakay ang katangian ng pagiging isang pinuno.

Ayon pa sa kaniya, ang estado ay parang isang malaking organism kung saan ang pinuno ang siyang ulo at ang mga taong nasasakupan nito ang kaniyang katawan. Upang magkaroon ng isang malusog na tao o bansa, ang ulo at katawan ay dapat magkasundo.