Ayon sa kanya ang kakayahang pang komunikatibo ay sumasakop sa mas malawak na konteksto ng lipunan at kultura?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ayon sa kanya ang kakayahang pangkomunikatibo ay sumasakop sa mas malawak na konteksto ng lipunan at kultura, ito’y ang wika kung paanong ginagamit at hindi land basta ang wika at mga tuntunin nito

Sagot verified answer sagot

Si Dell Hathaway Hymes ay isang tanyag na linguistic anthropologist. Kanyang pinag-aaralan ang iba’t-ibang wika at ang uri ng pananalita ng mga tao. Ayon Kay Dr. Hymes, ang kakayahang pangkomunikatibo ay sumasakop sa mas malawak na konteksto ng lipunan at kultura.

Ang konsepto ng kakayahang pangkomunikatibo o communicative competence ay nakabatay sa pakikipag-usap o paggamit ng mga salita na naaayon sa isang interaksyong sosyal.

Isang magandang halimbawa ay kung ikaw ay nakikipag-usap sa iyong kaibigan, mas pipiliin mong gumamit ng mga impormal na salita. Ngunit kung ikaw naman ay nagpre-presenta sa iyong paaralan, mas pipiliin mong gumamit ng pormal na wika.