Ayon sa kanyang orihinal na ideya, ang nagsasalita ng wika ay hindi lang dapat magkaroon ng kakayahang lingguwistika o gramatikal?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ayon sa kanyang orihinal na ideya, ang nagsasalita ng wika ay hindi lang dapat magkaroon ng kakayahang lingguwistika o gramatikal upang epektibong makipagtalastasan gamit ang wika?

Sagot verified answer sagot

Ayon kay Hymes, mahalaga na aralin ang wika ng linggwistika upang malaman ang tunay na layunin ng wika.

Ang wika ay marapat lamang aralin para magkaunawaan ang mga tao at maging maayos ang kanilang kapaligiran na kinagagalawan.

Dagdag pa rito, ang wika ay isang paraan para magkaintindihan ang mga tao at magkaroon ng kapayapaan sa kanila. Magiging epektibo ang komunikasyon kung nauunawaan ang layunin ng wika at napapangalagaan nito ng bawat isa.

Konektado rin ang wika sa kultura at tradisyon ng bawat grupo sa mga bansa kaya kailangan epektibo at maayos ang pakikipag-usap lalo na sa mga ninunong grupo na nakatira sa ibang lugar.