Bagay na naaayon sa sitwasyon na may kaugnayan sa globalisasyon?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

bagay na naaayon sa sitwasyon na may kaugnayan sa globalisasyon?

Sagot verified answer sagot

Ang mga bagay na naaayon sa globalisasyon sa larangan ng kalakalan ay ang salik ng paggawa o serbisyo at produkto, sa usaping komunikasyon ito ay may koneksyon sa ekonomiya at politika.

Kung ang pag-uusapan ay gawaing bahay, ito ay maaaring maiugnay sa paggamit ng teknolohiya gayundin ng mga bagay na pinatatakbo nito.

Sa usaping edukasyon o pag-aaral, ito ay maiuugnay sa paggamit ng mga mag-aaral at kaguruan sa social media upang maipagpatuloy ang pagkatuto at paggamit ng mga gadgets bilang suporta sa pagkatuto.

At sa usaping pagbili o pagkonsumo, ito ay maaaring maiugnay sa mobilisasyon o ang paraan ng pagpapakilos sa mga indibidwal upang sikaping magampanan ang kanilang tungkulin sa paggawa.