Bakit bumagsak ang kabihasnang Sumer?

Katanungan

bakit bumagsak ang kabihasnang sumer?

Sagot verified answer sagot

Bumagsak ito dahil laging nilalabanan ang mga kapwa Sumer at hindi nagkakaisa ang lungsod estado. Sa hindi nila pagkakaisa ay sila lang din ang nagpabagsak sa kanilang sarili dahil lagi silang nagsusulong ng digma sa bawat isa, dahilan kung bakit bumagsak ang kabihasnang Sumer.

Makikita na walang pagkakaisa ang mga tao kaya sali-saliwa ang pamamahala sa lungsod estado. Bukod pa rito, ipinakikita nA mahalaga ang pagkakaisa ng isang bayan o lugar upang maging matatag at hindi maging mahina lalo na sa usaping pang kapayapaan.

Kung sila ay lagi na magkakaaway ay mga sarili lamang nila ang may kasalanan at maaari pa silang sakupin ng mga kaaway.