Bakit bumuo ng republika ang mga Romano?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

bakit bumuo ng republika ang mga romano?

Sagot verified answer sagot

Ang mga Romano ay bumuo ng isang republika para hindi sila kontrolado ng hari. Ang mga Romano ay bumuo ng pamahalaang Republika matapos na mapaalis ang mga Etruscang pinuno.

Ito ay kanilang ginawa upang hind imaging kontrolado ng hari ang kanilang kabihasnan. Ang pamahalaang republika ang napiling itatag sapagkat ito ay nakatuon lamang sa mga patrician o mga maharlikang naninirahan sa bansa.

Sapagkat ang mga taong ito ang siyang naninilbihan bilang konsul o diktador na kung saan ang mga mahihirap sa lipunan ay hindi napakikinggan at hindi hinahayaang makapaglingkod sa pamahalaan na maging ang pag-aasawa ng isang maharlika ay mahigpit na ipinagbabawal.