Bakit dapat maisakatuparan ng isang mamamayan ang kanyang mga tungkulin at pananagutan?

Katanungan

Bakit dapat maisakatuparan ng isang mamamayan ang kanyang mga tungkulin at pananagutan? Ipaliwanag ng mabuti.

Sagot verified answer sagot

Bilang kabahagi ng isang pamayanan, mayroon kang mga tungkulin at pananagutan. Dapat itong tuparin ang isabuhay upang magtuloy-tuloy ang kapayapaan, kaayusan, at kaunlaran ng kinabibilangang lugar.

Hindi lamang nakasalalay sa pamahalaan ang kaunlaran at kaayusan. Kailangan ding galangin ng mga mamamayan ang batas, na kanilang pangunahing tungkulin, upang manatili ang katahimikan.

Dapat ding maisakatuparan ng isang mamamayan ang kaniyang tungkulin bilang isang produktibong bahagi ng komunidad upang mapanatili ang pag-unlad ng kabuhayan at ekonomiya.

Ang pagtatrabaho ng isang tao ay mayroong malaking kontribusyon sa kaunlaran ng isang pamayanan. Makatutulong ito sa pagkakaroon ng buwis na gagamitin sa pagpapatupad ng mga proyekto, at paglikha ng mga produkto na kailangan ng mga bansa sa mundo.