Bakit hindi dapat tularan si Tipaklong?

Katanungan

bakit hindi dapat tularan si tipaklong?

Sagot verified answer sagot

Hindi dapat tularan si Tipaklong sapagkat nagpakita siya ng katamaran at kakulangan sa kahandaan upang harapin ang mga pagsubok na maaari niyang kaharapin.

Sa pabulang pinamgtang si Langgam at si Tipaklong ay ipinakita ang malaking pagkakaiba sa dalawang pangunahing tauhan. Nakilala si Langgam na masipag bagamat nakararanas ng madalas na pangungutya kay Tipaklong.

Siya ay araw at gabing nagtatrabbaho upang mapaghandaan ang darating na tag-ulan. Samantala, si Tipaklong naman ay masayang naglalaro na tila walang kahaharaping suliranin sa araw ng tag-ulan.

Kaya naman ng dumating ang tag-ulan, maginhawa at maayos ang lagay ni Langgam dahil nakapag-ipon ito ng kanyang makakain at maiinom.

Ngunit sa kabilang bansa, si Tipaklong ay nasa nakaawang kalagayan dahil wala itong makain o masilungan man lamang. Subalit sa huli, minabuti ni Langgam na tulungan si Tipaklong at mula sa kabutihang ito ay natuto siya ng leksyon