Bakit hindi kabilang sa pamilihang pinansyal ang korporasyon?

Katanungan

bakit hindi kabilang sa pamilihang pinansyal ang korporasyon?

Sagot verified answer sagot

Hindi kabilang sa pamilihang pinansyal ang korporasyon saspagkat hindi ka makakautang dito. Ang korporasyon ay uri ng kompanya na kung saan ang operasyon ay binigyang pahintulot ng isang lupon.

Ang korporasyon ay nahahati sa dalawang uri: una ang stock corporations na kung saan ang korporasyon ay binibigyan ng pahintulot na makapag-isyu ng mga stocks.

Ang mga stockholders ang kinikilalang malaking tulong sa ganitong uri ng korporasyon sapagkat sakanila nagmumula ang mga kailangang pinansyal.

Ang susunod naman ay ang non-stock corporations na taliwas naman sa nauna sapagkat ang mga nagmamay-ari nito ay hindi tinatawag na stockholders kundi kasapi. Sa ganitong uri, mahalaga ang pagrerehistro ng bawat korporasyon.