Bakit hindi magkatulad ang anyo ng nasyonalismo ng China at Japan?

Katanungan

bakit hindi magkatulad ang anyo ng nasyonalismo ng china at japan?

Sagot verified answer sagot

Hindi magkatulad ang anyo ng nasyonalismo ng China at Japan sapagkat may kani-kanyang pamamaraan ang bawat bansa sa pagpapahayag ng kanilang nasyonalismo.

Ang pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan gayundin ang pagpapahalaga sa kasaysayan at mga pamana nito o sa madaling sabi ay ang pagkakaroon ng nasyonalismo ay maaaring maipahayag o maipakita sa iba’t ibang pamamaraan sapagkat ang bawat estado o bansa ay may iba’t ibang gawi, kultura, paniniwala na kanilang pinaiiral sa nasasakupan.

Ang paniniwala ng China ay kaiba sa Japan kung kaya naman ang anyo ng pagpapakita ng pagkanasyonalismo ay magkaiba o hindi magkatulad.