Bakit ipinadala ng Amerika ang komisyong Schurman sa Pilipinas?

Katanungan

bakit ipinadala ng amerika ang komisyong schurman sa pilipinas?

Sagot verified answer sagot

Ipinadala ng Amerika ang komisyong Schurman sa Pilipinas upang masiyasat at malaman ang kalagayan ng Pilipinas na ang mga impormasyong makakalap ay magiging kapaki-pakinabang sa mga palanong ipatutupad ng Estados Unidos.

Ang komisyong Schurman ay ang pinaka-unang komisyon ipinatupad sa bansa. Ang naihalal na pinuno nito ay si Dr. Jacob Schurman.

Samantala kabilang sa mga kasapi at bumubuo sa komisyong ito ay sina Dr. Dean C. Worcester, Charles Denby, Admiral George Dewey, at Major Elwell S. Otis.

Sa pagsisiyasat sa bansa, ilan sa mga nabuong mungkahi ng komisyon ay ang mga sumusunod: ang Pilipinas ay hindi pa handa upang maging isang nagsasariling bansa, kailangang magtatag ng lokal na pamahalaan, at ang karapatang sibil ay dapat ipagkaloob sa bawat isa.