Bakit isang proseso ang akademikong pagsulat?

Katanungan

bakit isang proseso ang akademikong pagsulat?

Sagot verified answer sagot

Ang akademikong pagsulat ay proseso dahil tuloy tuloy ng pananaliksik ng isang tao hinggil sa isang diskurso upang mas mapalawig pa nila ang kanilang kaalaman hinggil sa isang talakayan at maging malalim ang kanilang pagkakaunawa.

Ang akademikong pagsulat ay nangangailangan na mayroon itong pagsasaliksik bago magsalita o diskusyon hinggil sa isang paksa.

Kung hindi nagsaliksik ang isang tao batay sa isang paksa ay hindi ito dumaan sa tamang proseso dahil esensyal na parte ang panananaliksik upang mas lumawig ang kaalaman ng isang indibidwal.

Bukod pa rito, ang isang akademikong pagsulat ay makatutulong din sa ibang talakayan upang mas lumalim ang kanilang pag unawa.