Bakit kailangan ang hazard mapping at timeline of events?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

bakit kailangan ang hazard mapping at timeline of events?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang hazard mapping at timeline of events dahil dito makikita ang mga naitalang panganib o nangyaring sakuna, dito matutukoy kung anong lugar ang bulnerable na matatamaan ng baha, bagyo o iba pang unos.

Kaya may mapping at timeline of events upang matukoy ang lugar na delikado at malapit sa panganib upang mapalikas nang maaga o mapaghandaan ng gobyerno at mga tao ang nalalapit na sakuna.

Dahil sa dalawang bagay na ito, maaari itong makapagligtas ng buhay at ari-arian ng mga tao upang hindi magkaroon ng pagkasira o mawalan ng buhay. Dito rin masusuri kung ano pang ang kailangan na gagawin sa susunod na panganib.