Bakit kailangan ang hazard mapping at timeline of events?

Katanungan Sagot

Katanungan

bakit kailangan ang hazard mapping at timeline of events?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang hazard mapping at timeline of events dahil dito makikita ang mga naitalang panganib o nangyaring sakuna, dito matutukoy kung anong lugar ang bulnerable na matatamaan ng baha, bagyo o iba pang unos.

Kaya may mapping at timeline of events upang matukoy ang lugar na delikado at malapit sa panganib upang mapalikas nang maaga o mapaghandaan ng gobyerno at mga tao ang nalalapit na sakuna.

Dahil sa dalawang bagay na ito, maaari itong makapagligtas ng buhay at ari-arian ng mga tao upang hindi magkaroon ng pagkasira o mawalan ng buhay. Dito rin masusuri kung ano pang ang kailangan na gagawin sa susunod na panganib.