Bakit kailangan ang paglalaan ng sapat na panahon bago magsagawa ng pasiya?

Katanungan

bakit kailangan ang paglalaan ng sapat na panahon bago magsagawa ng pasiya?

Sagot verified answer sagot

Ang paglalaan ng sapat na panahon bago magsagawa ng pasiya ay upang mapag-isipan ng mabuti ang tama at dapat gawin para hindi makapagdulot ng pinsala sa iba o sa kapwa.

Ang pagpapasiya ay isang gampanin ng indibidwal na mayroong kaakibat na malaking responsibilidad dahil dito nakasalalay ang aksyon na gagawin ng isang tao na maaaring magdulot ng maganda o mabuti sa kapwa o di naman kaya ay maaaring makasakit sa iba.

Kung kaya naman, ang tiyak na panahon upang mas makapag-isip ng maayos hinggil sa desisyong gagawin ay higit na hinihikayat upang mabalanse ng indibidwal ang mabuti at masamang dulot ng pasiya na siyang magtatakda kung gagawin o hindi ang kilos.