Bakit kailangan ang sustainable development?

Katanungan

bakit kailangan ang sustainable development?

Sagot verified answer sagot

Kailangan ang sustainable development sapagkat nakatutulong ito na mapangalagaan at mapalago ang mga pinagkukunang yaman para maiwasan ang kakapusan sa mga susunod pang henerasyon.

Ang sustainable development ay isang uri ng pamamaraan ng pagpapa-unlad ng mga tao sa kanilang mga yamang likas o pinagkukunang yaman upang matugunan ang mga pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon ng hindi isinasakripisyo ang mga pangangailangan ng hinaharap.

Mahalaga ang pamamaraang ito sa isang bansa dahil nakatutulong ito upang maiwasan o matugunan ang lumalalang suliranin sa kapaligiran.

Idagdag pa riyan na sa tulong ito natuturuang maging disiplinado at responasable ang mga taosa paggamit ng mga likas na yaman.