Bakit kailangan gamitin ang mga f clef sa isang composition?

Katanungan

bakit kailangan gamitin ang mga f clef sa isang composition?

Sagot verified answer sagot

May makikita tayong iba’t-ibang bahagi na parte ng isang musikong komposisyon. ANg mga bahaging ito ay may importanteng parte sa paggawa ng isang musika o awitin.

Kabilang na rito ang tinatawag na F clef. Ang F clef ay tinatawag rin na bass clef sa wikang Ingles. Ito ang nagbibigay gabay sa nagbabasa ng komposisyon kung mababa o mataas ang basa sa isang nota.

Ang F clef ay nagsasabi na mababa dapat ang basa. Mahalaga ito upang matukoy ang tamang nota at tunog, para mas maging maganda ang kalalabasan ng musika. Kung wala ito ay maaaring magdulot ito ng kaguluhan sa kanta at kakanta.