Bakit kailangan mong maging mapanuri?

Katanungan Sagot

Katanungan

Bakit kailangan mong maging mapanuri?

Sagot verified answer sagot

Bakit kailangan mong maging mapanuriAng pagiging mapanuri ay ang isang katangiang kailangang taglayin ng bawat isa. Ito ay ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang malaman sa sarili nating paraan ang impormasyong hinahanap, ang katotohanang nais malaman, at ang pagtuklas ng mga bagong kaalaman.

Binigyan ang tao ng kakayahang maunawaan ang mga bagay na nakikita niya, at kaakibat nito ay ang ating obligasyon upang maging mapanuri sa lahat ng bagay.

Ang kakayahang ito rin ay isang mabisang sandata upang mailigtas ang sarili sa anumang kapahamakan. Kung kaya nating matukoy ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsipat at pag-aaral sa mga ito nang mabuti, makaliligtas tayo sa anumang peligro.