Bakit kailangan ng bawat isa sa atin na kumilos upang makamit ang kabutihang panlahat?

Katanungan

bakit kailangan ng bawat isa sa atin na kumilos upang makamit ang kabutihang panlahat?

Sagot verified answer sagot

Kailangan ng bawat isa sa atin na kumilos upang makamit ang kabutihang panlahatdahil may kani-kaniya tayong kakayahan, katayuan, at kinalalagyan sa lipunan.

Ang bawat indibidwal na naninirahan sa lipunan ay may kani-kanyang gampanin at pananagutan na nakatutulong o nakaaapekto sa pagkamit ng kabutihang panlahat.

Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan sa kabila ng kani-kaniyang pagkakaiba kung kaya naman mahalaga ang bawat kilos.

Ang bawat kilos na ginagawa ng bawat indibidwal ay malaking kontribusyon para makamit ang inaasam na layunin.

Kaya naman, kung karamihan ay hindi kikilos, malaki ang magiging epekto nito sa pagkamit ng mga layunin alinsunod sa kabutihang lahat