Bakit kailangan ng tao maisabuhay ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa?

Katanungan

Bakit kailangan ng tao maisabuhay ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa?

Sagot verified answer sagot

Bakit kailangan ng tao maisabuhay ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwaMahalaga at kailangang maisabuhay ang paglilingkod at pagmamahal sa kapuwa dahil ilan ito sa mga paraan upang maipalaganap ang kabutihang panlahat.

Ang paglilingkod, lalo na ang pagkilos nang walang hinihintay na kapalit, ay isang magandang gawi upang maipakita ang pagmamalasakit sa kapuwa.

Kung kayang maipakita sa kapuwa ang pagmamalasakit at nagagawa ang pagtulong nang bukal sa puso, dito naipakikita ang pagmamahal.

Ang pagmamahal ay pagtrato sa kapuwa sa pinakamagandang paraan at pinakaaya-ayang gawi upang maipakita na mahalaga ang isang tao sa iyo.

Kung ang lahat ay makapagpapakita ng paglilingkod na tapat at pagmamahal na wagas sa kaniyang kapuwa, siguradong lalaganap ang kasiyahan at kapayapaan sa buong lipunan.