Bakit kailangan pumili ni Alice?

Katanungan

bakit kailangan pumili ni alice?

Sagot verified answer sagot

Kailangan pumili ni Alice dahil ito ay kanyang karapatan. Si Alice bilang tao at tulad ng bawat indibidwal ay may kakayahang makapamili sa iba’t ibang larangan na ilan sa mga iyan an gang gawain, salita, at propesyon sapagkat ito ay bahagi ng kanyang mga karapatan.

Mahalaga ang pagpili ng tao upang higit na makamtam niya ang tagumpay at kapakinabangan. Tulad ng tao, kailangang pumili ni Alice ng gawain na aangkop sa kanyang abilidad upang mapagtagumpayan ito.

Sa mga salitang binibitawan, ang pagpili niya ng mga salitang maaari niyang bitawan ay nakakatulong upang maiwasan ang anumang sigalot.

At sa larangan ng propesyon, kailangang pumili ni Alice ng nais niya upang sa gayon ay makamit niya ang kasiyahan at tagumpay.