Bakit kailangang gamitin ang isip at kilos loob upang maipakita ang katotohanan?

Katanungan

bakit kailangang gamitin ang isip at kilos loob upang maipakita ang katotohanan?

Sagot verified answer sagot

Bakit kailangang gamitin ang isip at kilos loob upang maipakita ang katotohananKailangang gamitin ang isip at kilos loob upang maipakita ang katotohan dahil obligasyon natin bilang tao na pag-isipan ang ating kilos, lalo na ang pag-alam sa katotohanan.

Hindi madali at hindi birong gawin ang pag-alam sa totoo. Kailangan mong pag-isipan ang maraming bagay lalo na sa mga kilos na iyong gagawin. Ang totoo ay hindi madaling mahanap, lalo na kung sadya itong itinatago.

Ngunit kung magpagpaplanuhan nang maayos, kung ang bawat kilos na gagawin ay pag-iisipang mabuti, tiyak na malalaman at matutuklasan din ang katotohanan.

Kailangan ding pairalin ang patas na pag-iisip upang makabuo ng kongklusyon at maunawaan ang mga impormasyon nakalap.