Bakit kailangang ipagtanggol nang may mataas na determinasyon ang karapatan sa buhay?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

bakit kailangang ipagtanggol nang may mataas na determinasyon ang karapatan sa buhay?

Sagot verified answer sagot

ang buhay ng isang indibidwal ay lubhang mahalaga kung kaya naman ay ito ay marapat na ipagtanggol nang may mataas na determinasyon upang sa gayon ito ay mapangalagaan at magamit ng may kabuluhan.

Ang buhay ay isang biyayang handog ng maykapal sa kanyang mga nilikha. Kaakibat nito ang mabigat na responsibilidad na pangalagaan at protektahan upang magkaroon ng kabuluhan ang pamamalagi sa mundo.

Ang mga karapatan at prebilehiyo ng isang indibidwal ay mawawalan ng saysay kung mawawala ang buhay kung kaya naman upang maging kapaki-pakinabang ang lahat dapat itong ipagtanggol sa abot ng ating makakaya.

Ang pagtatanggol nito ay hindi kailangang idaan sa dahas o labanan bagkus ang pamumuhay ng naaayon sa mga batas na umiiral sa bansa ay isang mabuting paraan upang pangalagaan ito.