Bakit kailangang maging Soro at Leon ng isang Prinsipe?

Katanungan

bakit kailangang maging soro at leon ng isang prinsipe?

Sagot verified answer sagot

Kailangang maging soro at leon ng isang prinsipe upang sa gayon ay maipagtanggol niya ang sarili at nasasakupan.

Sa sanaysay na itinampok sa aralin ay nagbukas sa ating isipan upang maunawaan ang katangian ng isang mabuting lider o pinuno.

Ayon sa isang italyanong pilosopo at manunulat na kinilala bilang si Niccolo di Bernardo dei Machiavelli, ang pagiging isang prinsipe ay nararapat na kakitaan ng integridad na kung saan ito ay nararapat nagpapakita ng pagiging totoo o tapat sa salita at hindi nanlilinlang ng kapwa.

Ito rin ay dapat na may kakayahang pamunuan ang nasasakupan sa abot ng makakaya at hindi nadadaig ng sino o anuman.