Bakit mahalaga ang adbokasiya?

Katanungan

bakit mahalaga ang adbokasiya?

Sagot verified answer sagot

Ang adbokasiya o advocacy sa ingles ay mahalaga sapagkat taglay nito ang mga bagay na nais ipaglaban ng isang organisasyon o grupo ng mga indibidwal.

Ang adbokasiya ay isang pampublikong pagsuporta sa isang proyekto o hindi naman kaya ay ang paglaban sa tiwalang gawain ng isang organisasyon.

Ito ay mahalagang mabati ng mga tao upang higit na maunawaan ang layunin ng isang grupo bago pa man tuluyang mahimok na sumapi rito.

Sa tulong ng mga adbokasiyang nabuo ng mga grupo o organisasyon, napadadali ang pagpapahayag ng mga hinaing o suliranin sa ating pamahalaan. Dahil dito, mas mabilis na napakikinggan ang mga daing ng tao at agad na natutugunan ayon sa kakayahan at halaga ng ipinaglalaban ng isang organisasyon.