Bakit mahalaga ang mga kasanayan sa pagkalap ng datos?

Katanungan

bakit mahalaga ang mga kasanayan sa pagkalap ng datos?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang mga kasanayan sa pagkalap ng datos upang matiyak na ang bawat impormasyon ay may katotohanan at mula sa mapagkakatiwalaang sanggunian.

Ang pangangalap ng datos ay isang mahalagang hakbang na isinasagawa sa isang pag-aaral. Ito ay ang paraan upang makahanap ng mga kaugnay nap ag-aaral o di naman kaya ay kaugnay na mga literatura na siyang magpapatibay sa punto at layunin ng isang pananaliksik.

Kailangang siguruhin ang kakayahan sa larangan ng pangangalap ng datos upang sa gayon makuha ng mga mananaliksik ang mga tunay, mahalaga, at may kredibilidad na impormasyon mula sa mga sangguniang tiyak na mapagkakatiwalaan sapagkat ang mga kaukulang datos ay makatutulong sa pag-aaral.