Bakit mahalaga ang mga pansariling salik na ito sa pagpili mo ng iyong kurso at hanapbuhay?

Katanungan

bakit mahalaga ang mga pansariling salik na ito sa pagpili mo ng iyong kurso at hanapbuhay?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang mga pansariling salik na ito sa pagpili ko ng aking kurso at hanapbuhay sapagkat ito ang nakatutulong upang mapili ko ang landas na tatahakin ko ayon sa aking interes at kakayahan na magiging kapakipakinabang sa pagpili ng kurso at pagpili ng trabaho.

Ang bawat indibidwal ay may mga pansariling salik na maaaring maging gabay niya sa bawat desisyong gagawin.

Ilan sa mga salik na ito ay talent o ang mga taglay na kakayahan ng tao; kasanayan o mga bagay kung saan bihasa ang tao; hilig o mga kagustuhan ng isang tao; pagpapahalaga o ang pagbibigay pansin sa mga bagay; at mithiin o mga nais ng taong makamtam.