Bakit mahalaga ang mga precautionary measures?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

bakit mahalaga ang mga precautionary measures?

Sagot verified answer sagot

Para mapaghandaan ng mga tao ang anumang sakuna na dumating sa kanilang kapaligiran. Mahalaga na may precautionary measures upang makalikas nang maaga, maisalba ang mga buhay at kagamitan, at maging ligtas sa kahit anong unos.

Pag walang precautionary measures ang komunidad o gobyerno ay maaaring maraming masawi ang buhay at malaki ang maidudulot na kasiraan sa paligid at kanilang mga kagamitan.

Maganda na maipakalat ang impormasyon sa maraming tao para sila ay handa at walang sisihan na mangyayari, dito rin maipapakita ang pagiging alerto ng mga tao sa kahit anong natural o man-made na sakuna sa iba’t ibang panig ng bansa.