Bakit mahalaga ang paggamit ng adyenda sa isang pulong?

Katanungan

Bakit mahalaga ang paggamit ng adyenda sa isang pulong?

Sagot verified answer sagot

Para malaman ang paksa o pag-uusapan sa pagpupulong na gaganapin at upang maging organisado ang takbo nito ay ang mga rason kung bakit mahalaga ang paggamit ng adyenda.

Ang adyenda o ang salin sa ingles ay agenda ay ang listahan ng mga paksang pag-uusapan o tatalakayin sa isang pagpupulong.

Ito ay mahalaga upang mabatid ng mga dadalo kung para saan nga ba ang pulong na magaganap. Ito ang magiging tulay upang maging maayos, kaaya-aya, at organisado ang tatakbuhin ng pulong.

Ang pagbuo ng mga adyenda ay marapat na naglalaman ng usapin o paksang pag-uusapan, mga nakatalagang taong magsasalita o tatalakay sa mga ito, at ang oras na itatakda sa pagtalakay ng mga usapin.