Bakit mahalaga ang paggamit ng magagalang na pananalita?

Katanungan

bakit mahalaga ang paggamit ng magagalang na pananalita?

Sagot verified answer sagot

Ang paggamit ng magagalang na salita ay mahalaga sa tatlong kadahilanan: Una, ang paggamit nito ay nakatutulong sa paghubog ng kagandahang asal ng isang tao na maaari niyang matutunan mula sa kinagisnang lugar at pamamaraan ng pagpapalaki ng iyong mga magulang, ito ay mahalaga dahil ito ay makatutulong sakanya na mapagtagumpayan ang pakikipagkapwa tao.

Ikalawa, ang paggalang ay nagpapakita ng respeto sa mga taong nakapaligid sa iyo, ito ay mahalaga sapagkat sa tulong nito naipadarama mo sa iyong kapwa ang paggalang sa kabila ng edad at katayuan sa buhay.

Ikatlo, sa paggamit ng mga magagalang na salita naipahahayag mo ang iyong saloobin sa maayos na pamamaraan, dahil dito mas nagiging kaaya-aya ang pakikipagkapwa tao.