Bakit mahalaga ang paghahanda ng pambansang badyet sa isang taon?

Katanungan

bakit mahalaga ang paghahanda ng pambansang badyet sa isang taon?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang paghahanda ng pambansang badyet sa isang taon upang sa gayon ay matiyak ang kahandaan ng pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng bansa gayundin ang pagkamit sa kaunlaran.

Isa sa mahalagang gampanin ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ang pagpaplano para sa badyet ng bansa sa loob ng isang taon na kung saan masiyasat nap ag-aaralan at tatalakayin ang bawat proyekto upang masiguro na salapi ay magagamit ng tama at makatarungan paa sa ikabubuti ng mamamayan ng bansa.

Kabilang sa mga pinaglalaanan ng pambansang badyet ang mga pampublikong serbisyo tulad na lamang ng aagrikultura, kalusugan, edukasyon, at mga istruktura na pangunahing kailangan ng mga mamamayan.