Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatan at tungkulin bilang tao patunayan?

Katanungan

bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatan at tungkulin bilang tao patunayan?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga karapatan at tungkulin bilang tao upang malaman ng isang tao ang kanyang mga limitasyon at kaangkupang kilos sa bawat pagkakataon.

Ang tungkulin ay mga gampanin ng isang indibidwal na may kaakibat na responsibilidad. Ito ay mga bagay na dapat isakilos ng mga tao ng walang natatapakang tao o indibidwal.

Sa kabilang banda, ang bawat kilos ng tao ay dapat na konektado sa karapatan ng bawat isa. Mga karapatan na siyang naglilimita sa mga bagay na dapat at hindi dapat gawin ng tao.

Kung kaya naman ang karapatan at tungkulin ay mahalagang maunawaan upang maging isang responsableng mamamayan sa kilos maging sa gawa.