Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kalayaan ang mga Pilipino?

Katanungan

bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kalayaan ang mga pilipino?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang kalayaan ng mga Pilipino upang sa gayon ay maisakatuparan ang kani-kanyang mithiin sa buhay. Ang kalayaan ang nagbibigay pagkakataon sa isang tao upang maisagawa o maisakilos ang mga bagay na nais niyang gawin at abutin ang mga panagarap na nais niyang abutin.

Dahil sa kalayaan, hindi nalilimitahan ang mga kilos maging ang pagpapasiya ng isang indibidwal dahil walang sino o anuman ang maaaring magdikta sa kanya.

Ang kalayaang ito rin ang magbibigay laya sa isang indibidwal na tuparin at gampanan ang kanyang mga gampanin sa buhay man o sa kanyang organisasyong kinabibilangan. Nakatutulong ito upang higit na maging aksiya-siya sa indibiwal ang buhay.