Bakit mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan?

Katanungan

bakit mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan?

Sagot verified answer sagot

Katotohanan ang tawag natin sa mga salita o bagay-bagay na may kaakibat na ebidensya na nagpapatunay ng mga ito.

Mahalaga para sa atin at sa lipunan na ang bawat tao ay magsabi lamang ng pawing katotohanan. Mahirap ang pagsisinungaling dahil ito ay makakasama lamang sa ating buhay. Magiging magulo ang mundo kung walang magsasabi ng katotohanan.

Hindi natin malalaman kung sino ang tapat at alin ba ang tama sa mga impormasyon dumadaloy sa atin. Higit sa lahat, sinasabi sa bibliya na dapat tayo ay maging matapat sa kapwa at totoo sa ating sarili, sa gayon ay mahahanap natin ang kapayapaan.