Bakit mahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan?

Katanungan

Bakit mahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan?

Sagot verified answer sagot

Bakit mahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahanMahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan dahil ang katumbas nito ay pagtuklas o pagkilala sa iyong sarili.

Maaaring maging susi sa ating tagumpay ang pagpapaunlad at pagtuklas sa ating mga talento, kakayahan at abilidad. Naniniwala ako na ang mga ito ay biyaya o regalo sa atin ng Diyos.

Kaya bilang pasasalamat ay makabubuting tuklasin, gamitin, at ipakita natin ito upang makamit natin hindi lang ang tagumpay na magmumula sa iba, kung hindi pati na rin ang pang sariling tagumpay na nagbibigay ng ligaya.

Sa pamamagitan din nito ay maaari nating maudyukan ang iba na tularan ang ating mabubuting ginawa at abilidad.