Bakit mahalaga ang pagtuklas sa mga hilig at ang tuon ng mga ito?

Katanungan

bakit mahalaga ang pagtuklas sa mga hilig at ang tuon ng mga ito?

Sagot verified answer sagot

Importante na matukoy ang kahiligan ng isang indibidwal upang siya ay maging tunay na masaya at mapayabong ang sarili.

Ang pagpapayabong sa mga hilig ng isang indibidwal ay maaaring magbigay ng kasiyahan sa kaniyang sarili at pwede rin makatulong sa lipunang ginagalawan.

Kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit anong materyal na bagay ang isang kahiligan gawin ng tao dahil dito siya sumasaya at nagiging kontento sa sarili.

Isa rin itong pwedeng natatanging kahiligan sa iisang tao lamang at maaring tangkilikin ng iba pang indibidwal dahil sa pag hanga rito. Ang pagtuklas sa mga hilig ay pag-papaunlad sa sarili bilang isang indibidwal na lumalahok sa produksyon ng lipunan.