Bakit mahalaga ang pakikibahagi ng bawat tao sa lipunan?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

bakit mahalaga ang pakikibahagi ng bawat tao sa lipunan?

Sagot verified answer sagot

Bakit mahalaga ang pakikibahagi ng bawat tao sa lipunanMahalaga ang pakikibahagi ng bawat tao sa lipunan sapagkat ang pagkilos ng bawat isa ay kailangan sa pag-unlad. Kung ang bawat bahagi ng lipunan ay kikilos at magkakaroon ng kontribusyon, siguradong makakamit nito ang kaunlarang inaasam.

Obligasyon din ng bawat tao sa lipunan na magkaisa. Ang pakikibahagi kasi sa mga gawain ng lipunan ay nakapagbibigay din ng aral sa isang indibidwal.

Maraming aral ang naibibigay ng pakikisalamuha at pakikitungo sa iba. Kaya nga sinasabing ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang dahil kailangan niyang makibahagi sa gawain ng iba na magiging dahilan naman upang mapaunlad ang kaniyang sarili.