Bakit mahalaga ang pakikipagkapwa?

Katanungan

bakit mahalaga ang pakikipagkapwa?

Sagot verified answer sagot

Ang pakikipagkapwa o ang pakikipamuhay sa kapwa tao sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan ay mahalaga sa isang indibidwal sapagkat naipamamalas niya rito ang kanyang respeto o paggalang sa iba pang tao o mamamayan.

Ang pakikipag-kapwa tao ay nakatutulong sa isang indibidwal upang makisalamuha sa iba pang mga mamamyan sa loob at labas ng komunidad na kanyang kinabibilangan.

Nakatutulong ito upang mapalawak ang kaniyang angking galing sa pakikipagdayalogo at higit pa riyan natutulungan siyang gumalang o rumespeto ng iba pang tao ng hindi tumitingin sa anumang batayan.

Ang pakikipagkapwa ay susi rin ng pagkakaroon ng mga kaibigan upang mapabuti ang kanyang ginagalawang kapaligiran.