Bakit mahalaga ang prinsipyo ng pakikipagtulungan at pagkakaisa?

Katanungan

bakit mahalaga ang prinsipyo ng pakikipagtulungan at pagkakaisa?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang pakikipagtulungan dahil ito ang magtataguyod sa isang lipunan na payapa. Umuunlad ang isang komunidad pag kolektibong kumikilos at nagtutulangan ang bawat isa, hindi lamang para sa sarili, kung hindi pati na rin sa ibang miyembro ng komunidad na kinabibilangan.

Itinuturo rin nito ang pagkakaisa kahit iba’t ibang uri ng tao ang nakapaloob sa isang komunindad at repleksyon ito na tanggap ng isa’t isa ang mga parte nito.

Maaari rin maging madali ang gawain ng bawat isa kung nagtutulungan ang lahat at mapakinabangan ang mga kakayahan, kaya importante ang lehitimong intensyon na makapagpapabuti sa kaunlaran ng komunidad at kaunlaran na rin sa magandang asal ng mga tao.