Bakit mahalaga ang sumunod sa alituntunin ng paaralan?

Katanungan

bakit mahalaga ang sumunod sa alituntunin ng paaralan?

Sagot verified answer sagot

Para makamit ang kaayusan at kapayapaan ang dahilan kung bakit kailangang sumagot sa mga alituntunin ng paaralan.

Ang isang institusyon tulad na lamang ng paaralan ay mayroong mga ipinatutupad na mga alituntunin. Ang mga alituntunin at regulasyong ito ay dapat sundin ng mga bahagi ng institusyon upang makamit ang kaayusan at kapayapan.

Ang paaralan ay ikalawang tahanan ng mga mag-aaral, dapat na ito ay magtaglay ng mga bagay na nakatutulong upang mabuo ng isang mag-aaral ang kagandang loob at asal.

Marahil ang mga alituntunin ay nakatutulong upang makapagbigay ng maayos na kapaligiran sa bata, paligid na malayo sa gulo at away sapagkat ito ay may mga regulasyong sinusunod.