Bakit mahalaga na malaman ang layunin at gamit ng teknikal bokasyonal na sulatin?

Katanungan

Bakit mahalaga na malaman ang layunin at gamit ng teknikal bokasyonal na sulatin?

Sagot verified answer sagot

Bakit mahalaga na malaman ang layunin at gamit ng teknikal bokasyonal na sulatinAng isang teknikal bokasyonal na sulatin ay isang uri ng panulat na pangkomunikasyon na gumagamit ng espelisyadong bokabularyo sa iba’t ibang larangan.

Mahalagang malaman ang layunin at gamit ng teknikal na bokasyonal na sulatin spagkat ito ang magbibigay ng kaalaman, pag-aanalisa sa mga pangyayari, at implikasyon at makapaghikayat ng desisyon.

Mahalagang malaman ito upang malaman ang pagsulat na ito upang makabuo ng batayang desisyon sa pamamahala, magbigay ng panuto at instrukto, magpaliwanag ng mga technic at mga paraan, at matiyak ang pangangailangan upang mabuo ang isang desisyon at sistema sa pagbibigay ng serbisyo at pagbuo ng mga produktong kailangan natin.