Bakit mahalaga sa paglalaro ang maayos na komunikasyon sa mga miyembro ng isang pangkat?

Katanungan

bakit mahalaga sa paglalaro ang maayos na komunikasyon sa mga miyembro ng isang pangkat?

Sagot verified answer sagot

Ang larangan ng paglalaro ay kadalasan nangangailangan ng mga manlalaro. Tayo ay naghahanap ng kapwa natin bago tayo makapagsimula ng kung anumang mga laro.

Mahalaga sa isang paglalaro na magkaroon ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng bawat miyembro o manlalaro.

Sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon ay magiging mas mabuti ang daloy ng kanilang paglalaro. Mas mapaiigting ng mga miyembro ang kanilang samahan at mas uunlad ang kanilang mga stratehiya sa paglalaro.

Maaaring maipanalo rin nila ang laro kung ang bawat miyembro ay makikipag-ugnayan at makikipag-komunika nang maayos at maganda sa kanilang kasamahaan. Pang-uunawa at pasensya ay kailangan rin para sa bawat miyembro.