Bakit mahalagang isabuhay ang katapatan sa salita at gawa?

Katanungan

Bakit mahalagang isabuhay ang katapatan sa salita at gawa?

Sagot verified answer sagot

Isa ang pagiging matapat sa mga kaugaliang makapagbibigay ng mapayapang buhay sa marami sa atin. Kung maisasabuhay ng bawat isa ang kanilang katapatan, makabubuo sila nang maayos na ugnayan sa kanilang kapuwa.

Mabubuo ang pagtitiwala ng iba dahil batid nilang buo ang iyong loob na gumawa ng mabuti at tuparin ang iyong ipinangako.

Kapag naisabuhay din ang katapatan, makabubuo ito ng prebelihiyo sa iyo na malayang masabi ang lahat ng bagay na mayroong katotohanan. Ang pagsasabi ng katotohanan ay maraming magandang bungang maibibigay sa bawat isa.

Kung tapat mong maihahayag ang iyong damdamin, at ng iba tao, malaki ang pagkakataon na mapaunlad ng bawat isa ang kanilang mga sarili.