Bakit mahalagang magkaroon ng kakayahang sosyolingguwistiko?

Katanungan

bakit mahalagang magkaroon ng kakayahang sosyolingguwistiko?

Sagot verified answer sagot

Ang kakayahang sosyolingguwistiko ay mahalaga sapagkat ito ang nagiging daan sa mabuting pagkakaunawaan ng bawat indibidwal.

Ang kakayahang sosyolingguwistiko ay isang kakayahan ng mga indibidwal sa paggamit ng kanilang wika sa larangan ng pakikisalamuha sa ibang tao o indibidwal.

Ang pakikipagtalastasan ay isang gampanin na isinasagawa ng bawat indibidwal sa araw-araw sa anumang oras at nasaang pook man.

Kung kaya naman ang kakayahang ito ay mahalaga upang sa gayon ay maintindihan ng isang tao ang nais iparating o ipahiwatig ng taong kanyang kausap.

Ito rin ay nag-uugat ng paggalang mula sa mga lugar na pinagmulan ng bawat indibiwal gayundin ang punto o pamamaraan ng pagbigkas ng mga salita ng isang tao.