Bakit mahalagang magkaroon ng sapat na oras para sa iyong ugnayan sa Diyos?

Katanungan

Bakit mahalagang magkaroon ng sapat na oras para sa iyong ugnayan sa diyos?

Sagot verified answer sagot

mahalagang magkaroon ng sapat na oras para sa iyong ugnayan sa Diyos sapagkat napatitibay nito an gating pananampalataya at natutulungan tayo upang mapalalim ang kaalaman patungkol sa kanyang mga turo.

Ang bawat tao ay may kani-kanyang pinaniniwalaan sa mundo na nakatutulong sa kanila upang mahubog ang kanilang pananampalataya. Sa Pilipinas nariyan ang mga Muslim at Kristiyano na kapwa may kani-kanyang mga paniniwala.

Subalit kapwa ang mga ito ay nangangailangang ng sapat na oras pasa sa kanilang kinikilalang Diyos upang mapalalim pa ang kanilang paniniwala at mapatatag ang kanilang kabanalan sapagkat mahalaga sa buhay ng tao ang papel na ginagampanan ng paniniwala sa may likha.