Bakit mahalagang malaman ang expiry at best before dates?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

Bakit mahalagang malaman ang expiry at best before dates?

Sagot verified answer sagot

Bakit mahalagang malaman ang expiry at best before datesMahalagang malaman ang expiry at best before dates ng mga produkto upang makasiguro na maaari pang kainin at ligtas pang ikonsumo ang mga ito.

Ang best before dates at expiry dates ay ang mga petsa na makikita sa pakete nang biniling produkto. Ang mga ito ay nagsasaad ng petsa kung hanggang kailan lamang ligtas na kainin o gamitin pa ang produktong binili.

Sa madaling salita, ito ang nagdidikta upang hindi malison o mapahamak sa mga binibili. Nasa batas ang paglalagay ng expiry at best before dates ng mga binibili.

Kung makabibili ng mga produktong lagpas na expiry at best before dates, hindi na maaari itong gamitin at palitan sa tindahang pinagbilhan.